Imatge Com Treballem

Com treballem

Com treballem

El Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals treballa conjuntament amb el Barcelona Health Hub per facilitar i potenciar la transformació digital al nostre Hospital i entorn sanitari.

El Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals porta a terme el pilotatge clínic de noves tecnologies en pacients reals i en un ambient hospitalari per obtenir una avaluació preliminar del seu impacte, al mateix temps que es valora la seguretat i viabilitat d’aquestes tecnologies per ser implementades en la pràctica assistencial.

Un cop rebem la sol·licitud de validació d’una solució digital, l’equip multidisciplinari del nostre centre es posa en marxa per donar resposta a la sol·licitud, analitzant el producte per validar la tecnologia en un entorn clínic i en totes les seves fases.

Procés de validació clínica

Procés de validació clínica

El Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals sanitàries innovadores compta amb el suport estratègic de:

El Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals sanitàries innovadores compta amb el suport estratègic de:

3Col Com Treballem

Equip internacional d’assessors

Equip d’assessors amb caràcter internacional que aporten el know-how en salut digital i metodologia científica per portar a terme el disseny de l’estudi de validació de la tecnologia avaluada.

Aquest equip està compost per un grup de professionals de diferents àmbits sanitaris, ètic-legal, transferència de la innovació, sistemes d’informació, epidemiologia, i d’altres, als que s’afegiran, en cada cas, professionals experts en la patologia especialitzats en l’àrea clínica de validació.

Subcomitè Ètic especialitzat en salut digital de Sant Pau

Comitè d’Ètica de la Investigació amb medicaments (CEIm) de l’Hospital de Sant Pau que compta amb un subcomitè d’experts en salut digital per avaluar i dotar de qualitat els estudis que s’executin, garantint resposta i terminis de temps àgils.

El CEIm de Sant Pau ha estat referent per ser el primer comitè ètic acreditat a l’Estat, i actualment, aquest subcomitè és pioner per estar format per membres experts especialitzats en innovació i solucions digitals.

Accés a col·laboracions multicèntriques

El Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals podrà contactar amb altres centres sanitaris quan es precisin col·laboracions multicèntriques.

Aquestes institucions podrien participar en els estudis clínics de pilotatge de la tecnologia coordinada pel centre de validació.

Accedir a altres centres permetrà assajar la tecnologia en diferents contexts clínics, culturals o socials i, alhora, assolir una mostra suficient de pacients per portar a terme l’estudi de validació.