Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals Sanitàries

El Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals Sanitàries innovadores neix amb l’objectiu de ser una eina eficaç en l’avaluació de la viabilitat, seguretat i efectivitat clínica, així com en la promoció de l’adopció de tecnologies sanitàries innovadores plantejades per empreses i entitats públiques del sector sanitari. Facilitant la transferència de tecnologia de qualitat a l’entorn assistencial.