Què t’aportem?

Coneix els beneficis del Centre de Validació Clínica de Solucions Digitals sanitàries com a entitat desenvolupadora d’una tecnologia sanitària, com a ciutadà/na, com a professional de Sant Pau o com a membre associat al BHH:

Col·laboradors

Com a desenvolupadors d’una nova tecnologia sanitària a punt per ser validada, t'oferim:

 • Una validació clínica del teu producte en un curt període de temps, amb l'estàndard de qualitat del Campus Sant Pau, que ajudarà a reduir costos econòmics i temps.
 • Accés a una mostra d'usuaris suficient  per validar el teu producte, gràcies a la Xarxa d'hospitals.
 • Valoració dels requeriments legals nacionals i europeus.
 • Suport en la comunicació de la validació clínica i els seus resultats.
 • Translació de la tecnologia a la pràctica clínica dels hospitals validadors.

Ciutadania

Disposar de solucions digitals validades en l’entorn clínic hospitalari t’aportarà com a ciutadà/na:

 • Accés a tecnologies sanitàries de qualitat i segures.
 • Prescripció de tecnologia sanitària validada en entorns controlats.
 • Satisfacció per l’assistència rebuda gràcies a la millora de les rutes assistencials.
 • Confiança en un entorn sanitari modernitzat i innovador.

Associats/des al Barcelona
Health Hub

Ser membre d’un Hub referent internacional en validació clínica de solucions digitals t’aporta:

 • Accés a un servei de validació de tecnologia únic en l’àmbit internacional i amb usuaris finals.
 • Facilitat de transferència tecnològica de les solucions digitals.
 • Accés a un ecosistema de salut digital punter.

Professionals
de l’Hospital de Sant Pau

Com a professional de Sant Pau, treballar en un Hospital referent en validació clínica de solucions digitals t’ofereix:

 • Coneixement de les tendències i noves
  solucions digitals de salut.
 • Canvi cultural i transformació dels
  processos assistencials a Sant Pau.
 • Impacte en qualitat assistencial pels usuaris finals i professionals sanitaris.
 • Accés a la cocreació de noves solucions digitals aplicades a l’àmbit assistencial.
 • Formar part d’una institució referent en la validació de solucions digitals i la transferència de la innovació.